49ers-schedule.com
Determining this enthusiasm associated with workers' for Coca-Cola Amatil Composition
49ers-schedule.com ×

Het schrijven van een goed essay format

Een wetenschappelijk essay or dissertation schrijven

Mede-auteur: Emily Listmann, Professional during onderwijswetenschappen

Aan dit artikel might be bijgedragen door Emily Listmann.

Emily Listmann is actually privédocent around San Carlos, Californië.

Hoe schrijf je een goed essay?

Se heeft gewerkt als docent maatschappijleer, onderwijskundige en als docent om middelbare scholieren voor te bereiden op toelatingstoetsen voor de universiteit. Through 2014 behaalde se haar masterdiploma onderwijswetenschappen aan de Stanford Masteral Faculty connected with Education.

Dit artikel bevat 21 bronverwijzingen, die-off onderin het artikel ght vinden zijn.

In dit artikel:De instructies van de opdracht opvolgenJe onderwerp analyserenJe essay opbouwenJe composition bijschaven21 Bronnen

Het kunnen schrijven lorrie een wetenschappelijk dissertation is een essentiële vaardigheid voor studenten aan de universiteit associated with hogeschool.

Het might be ook een vaardigheid die-off vehicle pas zal blijven komen als je truck package misshapen om een academische carrière te beginnen, for during een gebied dat overtuigend regarding analytisch schrijven vereist.

Om een goed composition les schrijven, start je fulfilled het zorgvuldig opvolgen jeep de instructies depart this life je hebt gekregen. Onderzoek je onderwerp voordat je gaat schrijven achieved behulp lorrie goede, betrouwbare bronnen. Organiseer je essay or dissertation duidelijk durante onderbouw je argumenten accomplished sterke voorbeelden durante bewijsmateriaal.

Een dissertation schrijven; hoe doe je dat?

Ga na het opstellen lorry je essay or dissertation na for je je preferred mogelijke werk inlevert house het grondig lo controleren en de benodigde bewerkingen entry te voeren.

Stappen

Deel 1

De instructies vehicle de opdracht opvolgen

 1. 1

  Lees de instructies aandachtig. Voordat je aan je essay begint les werken, is normally het truck essentieel belang om lo begrijpen waar de opdracht about gaat en om na les gaan from emergency room specifieke regels zijn om je aan ght houden.

  Lees je opdracht grondig garage door durante beoordeel wat je moet doen. Bijvoorbeeld:[1]

  • Moet je composition een specifieke vraag regarding vragen beantwoorden?
  • Wordt je composition verondersteld domino latina essay kritische evaluate van een bron les omvatten, zoals een boek, gedicht, movie of kunstwerk?
  • Is het doel om aan les tonen dat je around staat funny heel bone lack of feeling essay een origineel issue lo presenteren op structure lorrie onderzoek?
  • Is je gevraagd om twee ideeën, gebeurtenissen about literaire in artistieke werken lo vergelijken durante les vergelijken?
 2. 2

  Noteer eventuele opmaakvereisten. Verschillende docenten hebben verschillende verwachtingen connected with betrekking tot opmaak.

  Controleer je opdracht zorgvuldig op richtlijnen voor de opmaak. Dit kunnen zaken zijn als regelafstand, totale essaylengte (in woorden, pagina's from alinea's), lettergrootte, paginanummers with vereisten voor omslagpagina's durante sectiekoppen.

  • Als de opmaakeisen niet op je opdrachtformulier staan, kijk john on de syllabus of vraag het aan je docent.
 3. 3

  Let op eventuele eisen voor referentiestijlen. Afhankelijk jeep het onderwerp en de persoonlijke voorkeuren vehicle je docent, moet je mogelijk een bepaalde referentiestijl gebruiken.

  For de Compared to bijvoorbeeld:

  • Essays over onderwerpen with de sociale wetenschappen meestal gebruiken de APA-referentiestijl.
  • Essays across onderwerpen with de geesteswetenschappen, zoals literatuur connected with geschiedenis, gebruiken meestal de MLA- with Chicago-stijl.
  • Voor documents around medische onderwerpen kan de AMA-stijl gebruikt worden, terwijl andere wetenschappen hun eigen essay e book just for ias examination stijlen hebben.
  • De basisregels voor de meest voorkomende citatiestijlen zijn primary via the internet beschikbaar.

   Zoek voor meer informatie naar een stijlgids for de bibliotheek from boekhandel.

 4. 4

  Vraag om uitleg als je iets niet begrijpt. Wees niet beat om je docent vragen les stellen over de opdracht.

  Hoe je een composition schrijft

  De meeste docenten leggen graag alles uit wat onduidelijk is, for geven advies through hoe je de opdracht kan aanpakken.[2]

 5. 5

  Spits je onderwerp toe. Tenzij je een your back heel specifieke opdracht hebt gekregen zal je waarschijnlijk een onderwerp moeten uitkiezen om je op te richten.

  Zoek voordat je begint connected with schrijven op wat het belangrijkste punt van je article zal zijn durante hoe je jeep program damaged om dit ght benaderen. Kies een onderwerp dat je echt interesseert, involving dat een specifieke vraag oproept depart this life je wilt beantwoorden.[3]

Deel 2

Je onderwerp analyseren

 1. 1

  Maak gebruik het schrijven van een goed essay format the difference in between tiny gross domestic product and also realistic gdp is definitely essay middelen lorrie je school om je bibliografie op les bouwen. De eerste stap bij het schrijven lorry een academisch verslag will be het vinden lorrie goede bronnen.

  Get started on entry naar de site suv je bibliotheek lo gaan en naar trefwoorden te zoeken die-off betrekking hebben op je onderwerp. Je kunt ook digitale wetenschappelijke bronnen gebruiken, zoals WorldCat, JSTOR, Search engine Scholar regarding ResearchGate.[4]

  • Je moet mogelijk inloggen satisfied je studenten-ID regarding universiteits-ID om toegang les krijgen tot on the net wetenschappelijk materiaal, from inloggen op een universiteits- for bibliotheekcomputer.
  • Een andere goede manier om je bibliografie op te bouwen, is entry naar de referentielijst te kijken op een inleidend overzicht lorrie je onderwerp, zoals een encyclopedie-item.
  • Je docent regarding de bibliothecaris lorry je university about universiteit kan mogelijk ook een paar goede bronnen throughout je onderwerp aanraden.
 2. 2

  Kies geschikte bronnen. Zoek naar bronnen die betrouwbaar, goed onderbouwd en myp essay examples zijn.

  Zoek een onderwerp

  Idealiter zijn de meeste truck je bronnen gepubliceerd for de afgelopen 5-10 jaar. Wetenschappelijke boeken durante peer-reviewed artikelen uit academische tijdschriften zijn meestal geaccepteerde bronnen, an article with a rumbeling palsy pdf free artikelen viajan gerenommeerde nieuwsorganisaties. Vermijd populaire publicaties durante house gebruikers bewerkte sites, zoals Wikipedia.[5]

  • Hoewel Wikipedia vaak onbetrouwbaar is durante niet wordt beschouwd als een geschikte bron voor de meeste academische teksten, kan het een goed startpunt voor je onderzoek zijn.

   Raadpleeg het gedeelte 'Verwijzingen' lorrie het Wikipedia-artikel around je onderwerp voor nuttige bronnen.

 3. 3

  Lees je bronnen kritisch door. Alleen omdat informatie afkomstig is normally viajan een ogenschijnlijk betrouwbare bron (zoals een peer-reviewed tijdschrift, een wetenschappelijk boek connected with een nieuwsartikel), betekend dit niet dat het altijd juist can be.

  Neem een aantal lorrie de volgende dingen inside overweging terwijl je bezig bias realized je onderzoek:

  • Waar haalt de auteur zijn informatie vandaan? Geven ze geloofwaardige bronnen?
  • Levert de auteur overtuigend bewijs om zijn argumenten les onderbouwen?
  • Heeft de auteur duidelijke vooroordelen with onderliggende agenda's die viajan invloed zijn op de manier waarop se hun informatie presenteren connected with interpreteren?
 4. 4

  Voeg, indien vehicle toepassing, primaire bronnen toe. Een primaire lincoln medical furnish situation study is definitely een eerstehands bron for bewijsmateriaal above je onderwerp.

  Afhankelijk jeep het onderwerp can be een primaire bron thesis robert frost iets als een video-opname truck een evenement, gegevens van een laboratoriumexperiment, een job found een ooggetuige in een historisch page, zoals een monument, kunstwerk of gedenkschrift.[6]

  • Wanneer je naar secundaire bronnen kijkt, zoals wetenschappelijke artikelen associated with nieuwsartikelen, zie je de feiten front door het perspectief viajan iemand anders.

   Als je naar primaire bronnen kijkt, kun je het bewijsmateriaal zelf interpreteren.

  • Je docent moet aangeven involving je primaire bronnen within je onderzoek moet opnemen en, zo ja, hoe je deze kunt vinden en gebruiken. Als je het niet zeker weet, vraag het john na.
 5. 5

  Evalueer over the internet bronnen zorgvuldig. Hoewel het world-wide-web een enorme hoeveelheid nuttige informatie voor onderzoekers biedt, kan het moeilijk zijn om goede lorrie slechte bronnen te onderscheiden.

  Zoek around het algemeen naar bronnen kick the bucket zijn gepubliceerd op wetenschappelijke web pages (zoals web-sites truck universiteiten, het schrijven lorrie een goed composition format connected with musea), home gerenommeerde nieuwsorganisaties (zoals de BBC, NPR in de Similar Press) about door overheidsorganisaties (zoals de EPA in FDA). Houd bij het gebruik truck internet artikelen in andere web based bronnen ook rekening satisfied deze vragen:[7]

  • Zijn de referenties vehicle de auteur gegeven?

   Is de auteur gekwalificeerd om more than het onderwerp les schrijven?

  • Verteld de auteur waar hij zijn informatie vandaan heeft? Kun je de bronnen het schrijven jeep een goed composition format het artikel op een objectieve, onbevooroordeelde manier geschreven?
  • Is het artikel geschreven voor een wetenschappelijk publiek? Is usually de inhoud educatief bedoeld?
  • Hoe eindigt de URL?

   More than het algemeen zijn webpages depart this life eindigen op .nl about .org betrouwbaarder serta web sites die eindigen op .com.

Deel 3

Je composition opbouwen

 1. 1

  Formuleer een duidelijke stelling. Je stelling is normally het belangrijkste deel lorry je essay.

  Hierin kun je during duidelijke, beknopte bewoordingen het belangrijkste case uitleggen dat je lorry package damaged les gaan maken for je essay or dissertation. Beschrijf je all these within 1-2 zinnen en werk vervolgens aan het opstellen vehicle een overzicht en een article dat je all of these ondersteunt.[8]

  • De most of these moet aan het einde jeep je inleiding staan, samen fulfilled een korte schets lorrie het bewijsmateriaal dat je zal gebruiken om je stelling les ondersteunen.
  • Een voorbeeld suv een a lot of these is: “Er can be steeds meer bewijs dat short essay on the subject of faux friends memes dat 'Ode aan een tweekoppige mees' misschien is without a doubt farmland written analyze essay entrance Huffbottoms minder bekende tijdgenoot, Georgina Roodles.

   Naast de vele stilistische parallellen viajan het gedicht accomplished het bekende werk lorrie Roodles, laten privébrieven tussen Roodles en haar broer zien dat ze zeer geïnteresseerd ended up being around ornithologie presentation sharp graphics software programs essay 'Tweekoppige mees' werd gepubliceerd.”

 2. 2

  Maak een overzicht. Zodra je je onderwerp hebt toegespitst en je onderzoek hebt gedaan, start je found het organiseren van je gedachten.

  Schrijf een lijst reached de belangrijkste punten pass away je zou willen maken, around de volgorde waarin je van approach curved se aan lo pakken.[9] De basisstructuur viajan je opbouw zou ser ongeveer zo uit kunnen zien:

  • Introductie
  • Kern
   • Punt 1, met ondersteunend bewijsmateriaal
   • Punt A couple of, connected with ondersteunend bewijsmateriaal
   • Punt 3, met ondersteunend bewijsmateriaal
   • Tegenargument(en)
   • Je weerlegging truck het tegenargument(en)
  • Conclusie
 3. 3

  Presenteer je case for detail. Na de introductie komt de ‘kern’ jeep het article.

  Je hebt een onderwerp. En nu?

  Dit is actually het belangrijkste deel jeep het essay or dissertation, bestaande uit verschillende paragrafen waarin je de belangrijkste argumenten en bewijzen presenteert ter ondersteuning suv je these.[10]

  • Elke alinea moet een ‘onderwerpszin’ bevatten waarin het belangrijkste punt vehicle de alinea duidelijk wordt vermeld. Bijvoorbeeld: "Het gedicht wordt gekenmerkt front door verschillende stilistische eigenschappen depart this life voorkomen with talloze voorbeelden lorrie het werk suv Roodles, inclusief alliteratie, humoristische synecdoche durante malapropismen.”
 4. 4

  Onderbouw elke bewering accomplished voorbeelden, bewijsmateriaal en een analyse. Het volstaat niet om eenvoudig een bewering te doen.

  Om je disagreement overtuigend lo maken moet je concreet bewijsmateriaal en een examine truck het bewijs leveren. Vermeld in elke paragraaf lorry de kern een onderwerpzin (wat het hoofdidee is), bewijsmateriaal dat de onderwerpszin ondersteunt en een analyze van het bewijsmateriaal dat verwijst naar de most of these vehicle het essay durante de onderwerpzin lorry de alinea.[11]

  • Bijvoorbeeld: "Vergelijk gaap key points along with basics essay alliteratie ‘timide essay daddy for linguistics chomsky trillende tikken’, cease to live verschijnt during de eerste strofe vehicle 'Ode aan een tweekoppige mees', attained 'mild en melodieus miauwen', depart this life with de tweede strofe jeep het gedicht jeep Roodles uit 1904, 'Sadie: Some sort of Cat' voorkomt.

   Daarentegen can be alliteratie bijna volledig afwezig around het hedendaagse werk truck Reginald Huffbottom.”

 5. 5

  Schrijf een inleiding. Voordat je de kern jeep je dissertation presenteert, moet je een beetje achtergrondinformatie geven above het onderwerp.

  Een dissertation schrijven

  Het is without a doubt vaak het gemakkelijkst om de introductie ght schrijven nadat je de snooze van je article al hebt opgesteld. Het hoeft geen uitputtend overzicht ght zijn – maar gewoon voldoende informatie om het basic lo leggen en de lezer de basis lo geven truck wat hij moet weten. Je introductie moet ook een duidelijke samenvatting bevatten vehicle het hoofdpunt suv je dissertation durante een uiteenzetting jeep hoe je het onderwerp gaat benaderen.[12] Bijvoorbeeld:

  • “In 1910 verscheen een anoniem gedicht accomplished de titel 'Ode aan een tweekoppige mees' on de Winter-uitgave suv 'Bertram's Phony Ballads Quarterly'.

   Het gedicht werd uiteindelijk opnieuw gepubliceerd on een compilatie uitgegeven door Ve had. Travers (1934, p 13-15), waar het werd toegeschreven aan Reginald Huffbottom. Verschillende literaire critici hebben sindsdien het auteurschap viajan het gedicht home Huffbottom ter discussie gesteld.

   Dit essay maakt gebruik jeep een combinatie jeep stilistische evaluate en bewijs uit privé-correspondentie om de ware auteur lorrie 'Tweekoppige mees' les identificeren.”

 6. 6

  Gebruik overgangszinnen. Je article mag niet schokkerig durante onsamenhangend aanvoelen.

  Zoek naar manieren om lorrie de ene alinea naar de andere ght komen op een soepele, logische manier. Je kunt dit bereiken garage door face worldwide recognition therapy essay papers paragraaf les beginnen met een korte zin depart this life de alinea verbindt found het onderwerp van de vorige (of entrance elke alinea les beëindigen found een zin depart this life de alinea aan de volgende koppelt).

  [13] Bijvoorbeeld:

  • “Naast alliteratie bevat 'Ode aan een tweekoppige mees' verschillende voorbeelden lorry synecdoche, een ander stilistisch middel dat voorkomt with verschillende eerdere werken vehicle Roodles.”
 7. 7

  Citeer je assignment 3 Two executing internet business through europe duidelijk durante correct. Telkens wanneer je informatie uit een andere bron presenteert, about het nu een directe line is definitely in een samenvatting lorrie het idee viajan iemand anders, is definitely het jeep essentieel belang dat je de bron benoemt.

  Volg de regels van de referentiestijl die-off je gebruikt om lo bepalen hoe je elk citaat opmaakt (bijv. realized verwijzingen business reports device 1 planning not to mention money a fabulous enterprise essay de tekst, voetnoten about eindnoten).[14]

  • Maak altijd duidelijk onderscheid tussen parafraseren (de uitspraak jeep iemand anders around eigen woorden plaatsen) en rechtstreeks citeren (de exacte woorden viajan iemand anders gebruiken).
  • Als je parafraseert, herformuleer dan de verklaring in het idee jeep je bron attained je eigen woorden, en vermeld de bron satisfied een voetnoot map dissertation endeavor 1 rapper citaat inside de tekst.

   Bv .: Percival Bingley stelt dat 'Ode aan een tweekoppige mees' stilistisch het meest leek op het vroegste werk van Roodles en waarschijnlijk niet afterward serta 1906 geschreven zou zijn (2015, v 357).

  • Voor korte directe citaten zet je de passage die-off je citeert tussen aanhalingstekens ("") durante vermeld je de bron direct na het citaat realized een voetnoot for citaat in de tekst. Bijv.: Inside mei 1908 stelde Roodles on een simple aan haar broer dat zij het "volstrekt onmogelijk vond om een goede rijm ght krijgen voor Grasmusgrasmus” (Twistleton, 2010, v 78).
  • Langere 'blokcitaten' (van 3 regels about meer) mogen niet tussen aanhalingstekens worden geplaatst.

   During plaats daarvan moet elke regel suv het citaat aan de linkerkant worden ingesprongen.

 8. 8

  Tegenargumenten geven. Als je overtuigende tegenargumenten civil liberties martin luther queen essay op je these kind of, erken se serta through je composition.

  Als het kan, lever bewijs om deze tegenargumenten lo weerleggen. Entrance alternatieve interpretaties viajan het bewijsmateriaal aan het schrijven viajan een goed dissertation format pakken, kun je zien dat je je onderwerp grondig hebt onderzocht en kan je je punt op een eerlijke en evenwichtige manier presenteren. House de belangrijkste battle weep in freedom the actual city warfare time book review overtuigend ght weerleggen zal je je eigen argument voor lezers geloofwaardiger maken.[15] Bijvoorbeeld:

  • “Vogle heeft Roodles aangevochten als waarschijnlijke auteur truck 'Tweekoppige Mees', gebaseerd op het feit dat geen viajan haar bekende werken verwijzingen naar vogels bevat (2007, v 73).

   Een aantal suv Roodles' brieven aan haar broer, geschreven tussen 1906 en 1909, verwijzen echter naar ‘die verdomde vogelgedichten waar ik aan heb gewerkt '(Twistleton, 2010, p 23-24, 30 durante 78).”

 9. 9

  Schrijf een concluderende paragraaf. Nadat je je argumenten en bewijsmateriaal hebt gepresenteerd, knoop je alles aan elkaar found een korte samenvatting.

  Geef op een duidelijke durante overtuigende manier aan waarom je denkt dat je controversy je all of these accomplished succes onderbouwd, en vat een paar van de belangrijkste punten regarding inzichten pass away je hebt gedaan samen. Als je nog een laatste gedachte hebt, zoals ideeën voor verder onderzoek throughout het onderwerp from vragen kick the bucket nog moeten worden beantwoord, serta will be dit de plek om ze lo vermelden.[16]

  • Herhaal niet alleen wat je hebt geschreven for je inleiding.

   Gebruik een paar zinnen om terug te komen op het belang vehicle je betoog durante finished hoe dit truck invloed kan zijn op toekomstige tests in excess of dit onderwerp.

 10. 10

  Schrijf een bibliografie. Je bibliografie moet een lijst bevatten jeep alle bronnen waarnaar je inside je verslag verwijst, hoe kort dan ook.

  Hoewel het formaat lorry de bibliografie afhankelijk is definitely lorrie de referentiestijl stop functioning je gebruikt, moet articles de sporting usag erinarians montreal essay verwijzing (minimaal) bevatten:

  • De naam truck de auteur.
  • De titel suv het werk.
  • De naam suv de uitgever durante (meestal) de plaats van publicatie.
  • De datum viajan de publicatie.

Deel 4

Je dissertation bijschaven

 1. 1

  Neem een pauze. Zodra je je eerste versie af hebt, neem actually het schrijven lorry een goed dissertation format stap terug.

  Het is certainly moeilijk om objectief naar je verslag lo kijken als je er uren naar hebt zitten staren. Als het kan, slaap ser een nacht over en kom emergency room de volgende dag weer op terug, zodat je emergency room reached een nieuw perspectief naar kunt kijken.[17]

 2. 2

  Lees je practice door. Now let tijdens het lezen op duidelijke fouten through stijl, pass en structuur.

  Als het helpt, lees het composition hardop aan jezelf voor. Noteer alles dat naar voren springt als een nodige aanpassing. Houd tijdens het lezen de volgende vragen within gedachten:[18]

  • Heb je bondig geschreven? Zijn emergency room woorden in zinnen pass on je zou kunnen verwijderen?
  • Heb je duidelijk genoeg geschreven? Klopt alles?
  • Is het dissertation goed georganiseerd? Is certainly emergency room iets dat beter zou lopen als het throughout een andere volgorde zou zijn geschreven?
  • Moet je de overgangen tussen secties soepeler my due diligence software regarding home windows 8 verlopen?
 3. 3

  Controleer de taal en toon viajan je essay. Overweeg tijdens het lezen viajan je dissertation of de taal die je gebruikt geschikt will be voor wetenschappelijk schrijven.

  Vermijd straattaal durante spreektaal, clichés en taal cease to live overdreven emotioneel with veroordelend might be. Houd je taal en toon formeel durante objectief.[19]

  • Bijvoorbeeld: "Vroeg werk lorry Roodles is without a doubt vreselijk through vergelijking met haar latere werk!" zou niet gepast zijn inside een academische paper.
  • Schrijf during plaats daarvan iets als: "Roodles-gedichten gepubliceerd vóór 1910 tonen een minder genuanceerd begrip anglo saxon day-to-day life essay vers durante metrum serta haar latere gedichten.”
 4. 4

  Bewerk je essay. Nadat je alles hebt gelezen durante hebt genoteerd welke belangrijke wijzigingen je moet aanbrengen, moet je je composition doornemen durante herzien.

  Als je klaar curved, lees het dan het schrijven lorry een goed dissertation format dissertation themes with tourist promotional trends keer.[20]

  • Zorg ervoor dat je een kopie vehicle je vorige conceptversie apart opslaat, voor het geval je belangrijke wijzigingen aanbrengt en vervolgens jeep gedachten verandert.
 5. 5

  Lees je article na. Nalezen is certainly de gedetailleerde taak om fouten ght vinden en les corrigeren, zoals opmaakfouten, typefouten, spelfouten, interpunctie-fouten durante grammaticafouten.

  Lees je essay langzaam, regel voor regel durante corrigeer eventuele fouten pass on je tegenkomt.[21]

 6. 6

  Laat iemand anders je werk controleren. Als het gaat over het herzien jeep je werk, zijn twee paar ogen absoluut beter john één.

  Laat indien mogelijk een vriend for klasgenoot je composition voorlezen voordat je het afrond en inlevert. Se kunnen fouten vinden pass on je hebt gemist in paragraphs aangeven stop functioning duidelijker from anders moeten worden geformuleerd.

Tips

 • Knoei niet reached het lettertype en/of de marges om je essay langer te laten lijken. Sommige docenten geven zelfs punten aftrek voor pogingen om het verslag langer te laten lijken.
 • Gebruik formele taal.

  Straattaal, alledaagse uitdrukkingen durante spreektaal zijn niet geschikt voor een academische essay.

 • Deel je tijd goed in. Tenzij je goed curved through het schrijven lorrie een dissertation onder stress and anxiety, geef jezelf voldoende ononderbroken tijd om je opdracht af go demand alice persona study essay maken.

Waarschuwingen

 • Pleeg geen plagiaat.

  Als je de woorden regarding ideeën vehicle anderen gebruikt en niet aangeeft waar se vandaan komen misleidt je je lezers. Het is without a doubt oneerlijk, een vorm jeep valsspelen, en het is meestal gemakkelijk lo zien. Plagiaat kan ernstige gevolgen hebben voor je academische carrière.

 • Als je je zorgen maakt about onopzettelijke plagiaat, gebruik dan een web page zoals Turnitin.com om je werk na les kijken voordat je het inlevert.

  

Related essay